Uśmiech :)

9 tekstów – auto­rem jest Uśmiech :).

Poz­naj myśli ko­biety, a skrad­niesz jej serce.


Z de­dykacją dla N. z cytatów 

myśl
zebrała 6 fiszek • 1 grudnia 2013, 14:35

Złe słowo jak gówno, zaw­sze przycze­pi się do człowieka. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 listopada 2013, 16:47

Miłość, jak szma­ta, często używa­na, drze się.

Z de­dykacją dla N. z cytatów 

myśl
zebrała 9 fiszek • 29 października 2012, 19:08

W cieniu sa­mot­nych myśli chłod­ny wiatr za­pom­nienia wieje. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 18 lutego 2012, 17:42

W opuszczo­nych rękach, załama­nych dłoniach,cza­sami prześwi­tuje pro­myk nadziei. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 12 stycznia 2012, 17:47

Nie każda dro­ga pro­wadzi do ra­ju, ale też nie każdy raj jest war­ty prze­bytej drogi. 

myśl
zebrała 79 fiszek • 15 października 2011, 19:07

Gasnąca miłość jest jak tlący się płomień ... też kiedyś była żarem. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 22 lipca 2011, 18:18

Ser­ce to lus­tro, które od­bi­ja ten piękniej­szy świat. 

myśl
zebrała 91 fiszek • 27 maja 2011, 18:00

1 2

Uśmiech :)

Użyt­kownik Uśmiech :) nie uzu­pełnił in­formac­ji o so­bie. Jeśli tyl­ko to zro­bi, tek­st ten wyświet­li się w tym miej­scu.

Zeszyty
Facebook
Reklama
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Afo­ryz­my, Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Moje-Cytat­y.com, Zamyslen­ie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Reklama